Historie Kustlab

Het idee voor het Kustlaboratorium is zo'n tien jaar geleden ontstaan. Het past binnen het concept van de verbrede kustzone en biedt een manier om om te gaan met stijgende zeespiegel en verzilting: in plaats van het zoute water als een bedreiging te zien, maak je er gebruik van. Door de kustzone breder te maken, ontstaat er een zone waar het zoute water -onder voorwaarden- welkom is. In deze zone kan bedrijvigheid die zout water of een zilte bodem kan gebruiken een plaats vinden. Het Kustlaboratorium is bedoeld als proeftuin: een plaats waar zilte teelten en concepten kunnen worden uitgewerkt en uitgetest in de praktijk.

Droomproject van de Nationale Postcodeloterij

Het Droomfonds is een fonds van de Nationale Postcode Loterij voor nieuwe, grootse initiatieven: het realiseren van dromen voor mens en natuur. Het gaat om omvangrijke projecten, die grensverleggend en gedurfd zijn. Die over de grenzen van het eigen werkterrein heen gaan en nieuwe coalities vragen. Het grote bedrag dat de Postcode Loterij daarvoor beschikbaar stelt maakt ongedachte mogelijkheden haalbaar. Stichting Het Zeeuwse Landschap is de eerste organisatie wiens droomproject - het Kustlaboratorium- uit dit fonds werd gehonoreerd.

Meer weten? www.postcodeloterij.nl

Locatie Burghsluis

Toen het idee voor het Kustlaboratorium was geboren, is er in overleg met veel partijen gezocht naar een locatie om het te realiseren. Op basis van de 'kansenkaart voor aquacultuur', een inventarisatie van Provincie Zeeland, is besloten gronden aan te kopen. De planvorming kon beginnen! En dat betekende vooral: veel onderzoeken uitvoeren. Welke maatregelen moeten er genomen worden om te voorkomen dat het zoute water te ver landinwaarts stroomt? Want de zoete landbouw moest er geen last van hebben. Hoe moet het gebied zodanig ingericht worden dat natuur en teelt elkaar versterken? Hoe kan de teelt op duurzame wijze worden ingericht? Hoe moet het verkeer richting Kustlab geleid worden zonder omwonenden te belasten? Ook werden er al gesprekken gevoerd met ondernemers die hier hun bedrijf wilden opbouwen.

Uiteindelijk bleek de lastigste vraag te zijn hoe het zoute, schone water weer uit Kustlab afgevoerd kon worden. Het bleek onmogelijk het water via sloten en het gemaal af te voeren, en ook om het gezuiverde water weer terug in de Oosterschelde te laten stromen. Toen dit duidelijk werd, is besloten de ontwikkeling hier stop te zetten.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring