Schelpdieren en vis

Op dit moment vinden er proeven plaats met de kweek en verwateren van oesters, en worden er diverse zilte groenten en kruiden geteeld.
In de oestergeul stroomt dagelijks vers zeewater in- en uit. Schoepenraderen helpen om de doorstroming voldoende hoog te houden. Op dit moment is een ondernemer proeven aan het nemen om te zien op welke wijze hier oesters geteeld en/of verwaterd kunnen worden. Studenten van de HZ ondersteunen de teelt met onderzoek.
De oesters zijn nog niet te koop; de teelt is hier nu nog op proef.

In de waterpartijen kunnen op termijn ook schelpdieren, vis, algen en zagers worden geteeld. Ook in een deel van de geulen van het krekengebied kunnen schelpdieren gekweekt worden. In de zilte grond rondom kunnen zeegroenten zoals zeekraal en lamsoor worden geteeld.
Rondom het aquacultuurgebied ligt een landschappelijk en ecologisch waardevolle zone, waar een waardevolle natuurlijke zilte vegetatie ontstaat en ook verschillende vogelsoorten zich thuis zullen voelen.

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring