Vroeger werden hier wilde eenden gevangen; tegenwoordig is het een oase van rust en natuur.

Eendenkooi St. Philipsland

De eendenkooi is aangelegd op de overblijfselen van een oude kreek. Deze kreek met oevers maakte ooit deel uit van het grote stroomgebied de Oosterschelde. In 1846 kwam daar een einde aan met de inpoldering van de Anna Jacobapolder. De eendenkooi werd in 1882 opgericht door Martini Buys, schoonzoon van bedijker, kapitein der genie W.F. Del Campo genaamd "Kamp". Voor de oprichting van de eendenkooi verkreeg hij Koninklijke goedkeuring van Willem III.

Historie
Eendenkooien dateren uit de vroege middeleeuwen. Hier werden wilde eenden, voor consumptie, gevangen. Van de ongeveer1400 eendenkooien in ons land, zijn er maar ruim 100 overgebleven. In Zeeland zijn er nog 3 van de 7 in tact.

De eendenkooi vroeger
De kooi bestond uit een open water met daaraan vier vangpijpen. Het open water trok wilde eenden aan, die verder gelokt werden door tamme eenden. De wilde eenden werden door het kooikershondje verder vangpijp in gedreven; aan het einde van de steeds smallere pijp werden ze gevangen en geslacht: "de pijp uitgaan". Rond de kooi werd een recht van afpaling gevestigd gemeten uit het midden van de kooi. Dat geldt nog steeds: binnen die cirkel, hier 625 m. geldt een jachtverbod en mag de rust op geen enkele wijze worden verstoord.

De eendenkooi nu
Eendenkooien zijn oases van rust. Zij zijn tot stand gekomen door intensieve samenwerking van kooibedrijf en natuur. In 1984 werd de eendenkooi aangekocht door de Stichting Het Zeeuwse Landschap. Het gebied van 11,5 ha kent een rijke variatie aan soorten. Het bos vormt een kom rond een plas met vier vangpijpen, het zgn. rogge-eimodel. Naast wilde eenden, bivakkeren er ook eenden als Wintertaling, Smient, Pijlstaart, Krakeend en Slobeend. In het kooibos broeden vogels als winterkoning, fitis, bosrietzanger en ransuil.

Lees ook Eendenkooi, oase van rust op de website van Zeeuwse Ankers.

 

 

2017-04-11: Grote Zilverreiger - Ardea alba Groede - De Blikken

2017-04-11: Boomleeuwerik - Lullula arborea Oostkapelle - Oranjezon oost

2017-04-11: Bosrietzanger - Acrocephalus palustris Wissenkerke - 's-Gravenhoekinlaag

Bezoeken

Het kleine bezoekerscentrum is op afspraak geopend.

Speciaal voor scholen is er een lesprogramma met activiteiten opgezet. Meer informatie en aanmelden:

mw. Annet de Ruyter, 0167 573633

Download gratis de informatieve en rijk geïllustreerde brochure Eendenkooi Anna Jacobapolder

 

Adres

Noordweg 51, 4675 RN Sint Philipsland

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring