Bij laag water strekt zich in de monding van de Westerschelde een gebied uit van 1800 ha slik en zandplaten: de Hooge Platen. Bij vloed verdwijnt het grotendeels in de golven, op de Bol na. Hier broeden grote kolonies kustvogels.

Hooge Platen

De Westerschelde staat onder invloed van het getij: tweemaal per dag is het eb en twee maal vloed. Bij eb komen grote aantallen vogels hier hun voedsel zoeken. Ze leven van de wormen, schelpdieren en kreeftachtigen die in en op de slikbodem leven. Bij vloed, als de slikvlaktes weer onder de golven zijn verdwenen, komen scholen jonge vis er voedsel zoeken. De vogels verblijven dan op het land.

De Bol
Het enige stuk van de Hooge Platen dat droogblijft, behalve bij springvloed, is de Bol. Dit is een belangrijke broedplaats van dwergsterns, visdiefjes en grote sterns. Ook kokmeeuwen, strandplevieren en kluten broeden hier graag. Deze vogels broeden op de kale grond; ze maken hooguit een kuiltje in de grond, of een randje van schelpjes of steentjes. Hun voedsel halen ze op de nabijgelegen platen.
Om de jongen groot te kunnen brengen is rust nodig. Daarom zijn de broedkolonies en de omgeving ervan in het broedseizoen afgesloten.

Restaurant en kraamkamer
De Hooge Platen bieden vogels een enorme voedselrijkdom: schelpdieren komen hier in hoge dichtheden voor. Bijvoorbeeld de kokkel en het wadslakje, een zoutwaterslakje van 3 mm, wordt veel gegeten. De Westerschelde is een kinderkamer voor veel noordzeevissen; de jonge vis leeft van bodemdieren en plankton in het water. En de vogels pikken graag weer een visje uit het water.

Beheer

Het Zeeuwse Landschap zet zich in om het bijzondere broedgebied op de Hooge Platen te behouden en versterken.

Groei en bloei

Zeehonden
Rondom de Hooge Platen leeft een groep van zo’n 30 gewone en grijze zeehonden. Ze rusten op de platen en zogen er hun jongen. Bij het minste onraad verdwijnen ze weer in zee, waar ze zich meer op hun gemak voelen. Vanaf de dijk bij Nummer Eén kun je de zeehonden op de plaat zien, meestal ter hoogte van boei VH8. Hou rekening met het getij: het beste moment om een kijkje te nemen is vanaf 2 uur voor laagwater tot laagwater.

Vogels
Bij eb vallen platen en slikken droog in de Westerschelde. Duizenden vogels strijken dan neer om voedsel te zoeken, zoals schelpdieren, wormen en kleine visjes die in poeltjes achter zijn gebleven.

Bezoeken

Het gebied is alleen per boot te bereiken. In het broedseizoen zijn de vogelkolonies en de omgeving ervan afgesloten. Vanaf de zeedijk ter hoogte van Nummer Een is het gebied prima te overzien, zeker vanuit de observatiehut aldaar. Tijdens laag water zijn de rustende zeehonden vrijwel dagelijks te zien. In april en mei zijn (bij noordelijke wind) de sterns op de wal te horen!

De informatieve en rijk geïllustreerde brochure De Hooge Platen is hier gratis te downloaden.

  • Vanuit de vogelkijkhut bij Nummer Een heeft u prachtig zicht op de Hooge Platen!
  • Bij Nummer Een kunt u rondom laagwater ook de zeehonden zien
  • Vaar eens mee met de Festijn vanuit Breskens naar de Hooge Platen
     

Adres

De Hooge Platen zelf zijn niet te bezoeken. Wel kunt u ze prachtig zien vanaf de oever van de Westerschelde.
Magereind, 4513 Hoofdplaat

Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert en beschermt waardevolle gebieden en historische pareltjes in Zeeland, bij elkaar bijna 10.000 ha. Geniet mee dankzij de vele wandelroutes, uitkijkpunten en excursies!

Ontwerp & realisatie: Nilsson

Privacyverklaring